La Brînzeni crește numărul caselor pustii

Recent, în presa națională a apărut o știre privind micșorarea considerabilă a numărului populației Republicii Moldova, ceea ce duce la depopularea masivă a localităților rurale. Potrivit statisticilor marea majoritatea din acel million de emigranți provin din mediul rural și sunt tineri apți de muncă. Ei au ales calea străinătății, lăsând casele pustii. Mulți nu se mai întorc, considerând satul fără perspectivă.

O astfel de situație nefavorabilă putem vedea practic în toate localitățile rurale ale raionului Edineț. Nu face excepție nici satul Brînzeni. Aici, în special, în regiunea din apropierea carierei de extragere a pietrei de calcar sunt cele mai multe case pustii. În mare parte locuințele se află într-o stare avariată.

Localnicii spun că una din cauzele dărămării caselor poate fi exploatarea carierei. Totodată, cariera e cel mai mare agent economic din localitate unde lucrează mulți locuitori.

Un alt motiv al migrației locuitorilor constituie lipsa infrastructurii, un element-cheie de care depinde bunăstarea noastră.

Sunt de părerea că, satele din nou vor fi înfloritoare, ca pe timpuri, numai atunci când vom avea condiții prielnice de trai și vor fi create cât mai multe locuri de muncă.

Victoria COCIORVA, reporter-voluntar  

Spread the love

Facebook Comments