UE-GIZ// Un nou aspect al spațiilor verzi din raionul Edineț

Beneficiari ai acestui proiect implementat de AO „ECO-PROTECT”, pe lângă alte 12 localități din raionul Edineț, sunt și locuitorii s. Tîrnova.

În cadrul acestei ședințe au fost puse în discuție importanța și starea spațiilor verzi ale localității, fiind trasate acțiuni privind revitalizarea acestui component natural. La fel, a fost creat un grup de acțiune locală care a stabilit sarcinile ce urmează a fi realizate întru asigurarea unui aspect frumos și bine amenajat al spațiilor verzi.

AO „ECO-PROTECT” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Un nou aspect al spațiilor verzi din raionul Edineț” în raionul Edineț Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED. #ÎmpreunăMaiPuternici#EU4Moldova#EU4CivilSocietyMD#CSOActionMoldova#MLPS#DezvoltareRegionala, @GIZMoldova @procore.md

Spread the love

Facebook Comments